Screenmarkis VS62/72

VS62 och 72 är en stabil Screenmarkis med smidig design. VS62 lämpar sig väl för fönsterapplikationer
på bostäder och den större VS72, lämpar sig för större applikationer på ex. butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret i styrskenor av aluminium. Screendukar finns i ettstort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.

Ladda ner PDF

Beskrivning

VS62 och 72 är en stabil Screenmarkis med smidig design. VS62 lämpar sig väl för fönsterapplikationer
på bostäder och den större VS72, lämpar sig för större applikationer på ex. butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret i styrskenor av aluminium. Screendukar finns i ettstort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.

Ladda ner PDF

Ytterligare information

PDF

https://xoko.se/wp-content/uploads/product_pdf/fonster_Vertikalmarkis-VS62_72.pdf